Timbank

För kunder som inte önskar teckna ett avtal med regelbundet underhåll kan vi erbjuda lösningar där ni kontaktar oss vid behov. 

En variant på denna lösning är att köpa ett antal timmar i förväg, så kallat timbank. Beroende på timbankens storlek erhålles olika stor rabatt på timpriset.