Tekniker På Plats

Vibe IT erbjuder support med IT-tekniker på plats ute hos kund eller på distans via fjärrstyrning. Det kan röra sig om temporära insatser som fordrar besök av tekniker på plats, eller vara av mer regelbunden art.

Tjänsten innebär kostnadseffektiv och pålitlig service och installation av utrustning vare sig det är planerat eller med kort varsel.